Verbindt en versterkt ondernemers

Sprinthills is een stichting met een Raad van Toezicht. Deze RvT hecht er waarde aan nauw betrokken te zijn bij de activiteiten en te ondersteunen, daar waar gewenst.
De Raad van Toezicht wordt gevormd door Drs. Henk Lenoir, voorzitter, Mr. Harrie Stevelmans secretaris en Dr.ir.Jo Lennartz. Marlies Sobczak is aangetrokken als bestuurder van de Stichting.

Toerisme is een van de krachtige motoren van Zuid-Limburg. Sprinthills is van start gegaan om business te ontwikkelen in de leisure-sector. Om uiteindelijk beter te kunnen renderen en potentiële gasten te verleiden om trouwe gasten te worden. Welkom ondernemers die kansen zien in de toekomst!

Gerealiseerd:

Onderzoek OU onder gasten: wat boeit in Zuid-Limburg? – Doe-boek voor ondernemers – meerdere documenten ter ondersteuning projecten – arrangementen Heuvelland – inspiratiesessies – netwerkbijeenkomsten – kennis research Zuyd Hogeschool – coaching individuele ondernemers – thema fietstoerisme Eijsden-Margraten – conceptontwikkeling individuele projecten-leader aanvragen.